VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
NA SLOVENSKU

  • Máte na Slovensku pobočku?
  • Rozšiřujete své podnikání?
  • Zvažujete podnikat na Slovensku?
  • Nevíte si rady se slovenským DPH?
  • Máte zaměstnance na Slovensku?
Máme řešení!
Máme řešení!
Účetnictví
Účetnictví
Daňová evidence
Daňová evidence
Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika
DPH
DPH
Účetnictví
Účetnictví
Daňová evidence
Daňová evidence
Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika
DPH
DPH
Svěřte své účetnictví do našich rukou a věnujte se naplno svému podnikání!

Nabízíme komplexní účetní služby pro české firmy na území Slovenska. Postaráme se o Vaše účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, DPH a ve spolupráci s našimi dalšími partnery zajistíme i další služby.

KONTAKTUJTE NÁS
Mezi naše klienty patří
REAMAX logo
Naturamed logo
BiLFINGER logo

Naše služby

Účetnictví
Účetnictví
Komplexní účetní servis pro malé a střední firmy. V rámci podvojného účetnictví zpracováváme všechny účetní doklady, vedeme povinné účetní knihy a evidence, zpracováváme výkazy zisku a ztrát, rozvahy a roční uzávěrky včetně daňových přiznáních. Samozřejmostí je i zastupování Vaší firmy na slovenských úřadech.
Daňová evidence
Daňová evidence
Zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí. Kontrola přijatých a vydaných faktur. Zpracování roční závěrky včetně daňových přiznání. Vedení přehledů pro zdravotní a sociální pojištění včetně zastupování na slovenských úřadech.
Mzdy
Mzdy
Kompletní zpracování mezd malých a středních podniků. Mzdová a personální agenda včetně přípravy pracovních smluv, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a sociálním zabezpečení, zpracování pravidelných přehledů, ročních vyúčtování daní a zastupování na slovenských úřadech.
DPH
DPH
Kompletní servis od přihlášení k dani z pridanej hodnoty, přes zpracování a podání kontrolních hlášení k DPH, až po zastupování při případných kontrolách ze strany slovenských úřadů.V rámci kompletního servisu v oblasti daňové problematiky nabízíme také konzultace k daňové optimalizaci v rámci platných zákonů.
Ostatní služby
Ostatní služby
Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni zajistit i mnoho dalších služeb. Od komplexního auditu hospodaření due diligence, přes služby auditorů, kvalitní právní servisu, pomoc při zakládání společnosti a mnoho dalších služeb, které Vám mohou usnadnit podnikání na Slovensku.
25 let
zkušeností
100+
klientů
Individuální
a osobní přístup

O nás

Společnost Kancelář Cato, s.r.o. poskytuje již více jak 20 let svým klientům kvalitní účetní servis v České republice. V roce 2014 jsme s ohledem na potřeby našich klientů rozšířili naše služby i na Slovensko. Nabízíme profesionální jednání a individuální přístup ke klientům. Naším cílem je Vaše spokojenost! Svěřte se do rukou profesionálů a získejte spolehlivého partnera, se kterým budou starosti a stresy spojené s účetnictvím a agendou minulostí.

Kontaktní formulář

Email
Telefon
Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
x

Veškeré osobní údaje považujeme za důvěrné a zpracováváme je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje

Obchodní firma: Kancelář Cato, s.r.o.
Sídlo: Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 75/105, PSČ 16000
Identifikační číslo: 256 36 103
Spisová značka: C 56810 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 602 233 521
E-mail: info@cato.cz
www.cato.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo („dále jen „Osobní údaje“), jsou nezbytné při komunikaci s klienty, a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou tyto Osobní údaje sděleny, nemůže být služba poskytnuta.
Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

  • přijetí a vyřízení žádosti z kontaktního formuláře, komunikace s klientem
  • základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách

Výše popsané činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Osobní údaje jsou v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat předávány:

  • společnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto výslovně žádáme, aby uživatel při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

Práva subjektu údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

x